Zgłoszenia i opłaty

Zapisy

  1. Zgłoszenia do zawodów można dokonywać dwojako: poprzez Internet lub osobiście w biurze zawodów.
  2. Zapisy on-line możliwe są na stronie www.turbacz-xc.pl. Liczba miejsc jest ograniczona 300 pakietów.
  3. By zawodnik znalazł się na liście startowej zobowiązany jest wnieść opłatę startową.
    Opłata startowa wynosi:

A) 50 zł przy rejestracji internetowej i wpłacie wpisowego do dnia 31.12.2018

B) 60 zł przy rejestracji internetowej i wpłacie wpisowego do dnia 20.02.2019

C) 70 zł przy rejestracji i wpłacie wpisowego w biurze zawodów w dniu zawodów (23.02.2019) (w godzinach 7.00 – 09.00)

D) 100 zł przy zgłoszeniu pary biegowej (MIXT oraz OPEN) bez względu na termin. Zgłoszenia par w dniu zawodów 120 zł.

4) O godzinie 14.00 w dniu 20.02.2019 możliwość zapisów internetowych zostanie zablokowana w celu weryfikacji opłat i list startowych. Zapisy zostaną wznowione po otwarciu biura zawodów (tylko osobiście w godzinach działania biura).

  •  Opłata startowa jest bezzwrotna.

• W ramach opłaty startowej organizator zapewnia pakiet startowy w skład, którego wchodzi:
o pamiątkowy numer startowy, zwrotny czip do pomiaru czasu, kupon na ciepły posiłek do zrealizowania po ukończeniu biegu w Schronisku na Turbaczu, oficjalne gadżety imprezy.
• Zawodnicy zobowiązani są do zwrotu czipa do pomiaru czasu, który znajduje się w pakiecie startowym.
• Czip należy zwrócić do Biura Zawodów niezwłocznie po zakończeniu zawodów.
• Odbioru pakietów startowych można dokonać w biurze zawodów w dniach 22.02.2019 oraz w dniu imprezy.
• Przy odbieraniu pakietu startowego, każdy z zawodników jest zobowiązany okazać dokument potwierdzający tożsamość, ze zdjęciem i datą urodzenia (np.: dowód osobisty, prawo jazdy, paszport) oraz podpisać oświadczenie dot. m.in. zgody na wykorzystanie wizerunku w produkcjach filmowych i zdjęciowych oraz faktu posiadania ważnego ubezpieczenia OC oraz NNW.
• Sposób przydzielania zawodów zostanie ogłoszony przez Organizatora za pomocą strony internetowej oraz kanałów społecznościowych do 5 dni przed rozpoczęciem imprezy.
Organizator zastrzega sobie prawo do rezerwacji pierwszych rzędów dla gości specjalnych.