Zgłoszenia i opłaty

Zapisy
• Zgłoszenia do zawodów można dokonywać dwojako: poprzez Internet lub osobiście w biurze zawodów.
• Zapisy on-line możliwe są na stronie www.turbacz-xc.pl. Liczba miejsc jest ograniczona 300 pakietów.
• By zawodnik znalazł się na liście startowej zobowiązany jest wnieść opłatę startową.
• Opłata startowa wynosi:
o 50 zł przy rejestracji internetowej i wpłacie wpisowego do dnia 01.02.2018
o 60 zł przy rejestracji internetowej i wpłacie wpisowego do dnia 09.03.2018
o 70 zł przy rejestracji i wpłacie wpisowego w biurze zawodów zlokalizowanym w Wypożyczalni nart biegowych, przy parkingu w dniu 10.03.2017 (w godzinach 7.00 – 09.00)
o 100 zł przy zgłoszeniu pary biegowej (MIXT oraz OPEN) bez względu na termin. Zgłoszenia par w dniu zawodów 120 zł.
• O godzinie 14.00 w dniu 09.03.2018 możliwość zapisów internetowych zostanie zablokowana w celu weryfikacji opłat i list startowych. Zapisy zostaną wznowione po otwarciu biura zawodów (tylko osobiście w godzinach działania biura).
• Opłata startowa jest bezzwrotna.

• W ramach opłaty startowej organizator zapewnia pakiet startowy w skład, którego wchodzi:
o pamiątkowy numer startowy, zwrotny czip do pomiaru czasu, kupon na ciepły posiłek do zrealizowania po ukończeniu biegu w Schronisku na Turbaczu, oficjalne gadżety imprezy.
• Zawodnicy zobowiązani są do zwrotu czipa do pomiaru czasu, który znajduje się w pakiecie startowym.
• Czip należy zwrócić do Biura Zawodów niezwłocznie po zakończeniu zawodów.
• Odbioru pakietów startowych można dokonać w biurze zawodów w dniach 09.03.2017 oraz w dniu imprezy.
• Przy odbieraniu pakietu startowego, każdy z zawodników jest zobowiązany okazać dokument potwierdzający tożsamość, ze zdjęciem i datą urodzenia (np.: dowód osobisty, prawo jazdy, paszport) oraz podpisać oświadczenie dot. m.in. zgody na wykorzystanie wizerunku w produkcjach filmowych i zdjęciowych oraz faktu posiadania ważnego ubezpieczenia OC oraz NNW.
• Sposób przydzielania zawodów zostanie ogłoszony przez Organizatora za pomocą strony internetowej oraz kanałów społecznościowych do 5 dni przed rozpoczęciem imprezy.
Organizator zastrzega sobie prawo do rezerwacji pierwszych rzędów dla gości specjalnych.