Zgłoszenia i opłaty

Aby znaleźć się na liście startowej, należy wnieść opłatę startową.

  • Zgłoszenia do zawodów można dokonywać dwojako: poprzez Internet lub osobiście w biurze zawodów.
  • Zapisy on-line możliwe są na stronie www.turbacz-xc.pl. Liczba miejsc jest ograniczona.
  • By zawodnik znalazł się na liście startowej zobowiązany jest wnieść opłatę startową.
  • Opłata startowa wynosi:
  • 30 zł przy rejestracji internetowej i wpłacie wpisowego do dnia 10.03.2017
  • 40 zł przy rejestracji i wpłacie wpisowego w biurze zawodów zlokalizowanym w Wypożyczalni nart biegowych, przy parkingu w dniu 11.03.2017 (w godzinach 7.00 – 09.00)
  • O godzinie 14.00 w dniu 10.03.2017 możliwość zapisów internetowych zostanie zablokowana w celu weryfikacji opłat i list startowych. Zapisy zostaną wznowione po otwarciu biura zawodów (tylko osobiście w godzinach działania biura).
  • Opłata startowa jest bezzwrotna.
  • W ramach opłaty startowej organizator zapewnia pakiet startowy w skład, którego wchodzi: pamiątkowy numer startowy, zwrotny czip do pomiaru czasu, kupon na ciepły posiłek do zrealizowania po ukończeniu biegu w Schronisku na Turbaczu, oficjalne gadżety imprezy.
  • Zawodnicy zobowiązani są do zwrotu czipa do pomiaru czasu, który znajduje się w pakiecie startowym.

Czip należy zwrócić do Biura Zawodów niezwłocznie po zakończeniu zawodów.

Odbioru pakietów startowych można dokonać w biurze zawodów w dniach 10.03.2017 (w godzinach 9.00 -17.00)